دوستیابی اینترنتی

ساخت وبلاگ
چکیده : اگه شماره (دختریاپسر)میخوای بیا زود تا دیرنشده... با عنوان : چندنکته بخوانید :
با سلام به تمام دوستایی گلم به وبه خودتون خوش اومدین ما به چندتا نویسند نیاز دارم خواهش مارو در بهتر ساختن این وبه کمک کنید با تشکرمدیر وب... ننننننننننننظر یییییییییادتون نننننننننره...
نویسنده : مرتضی بامری بازدید : 50 تاريخ : جمعه 3 آذر 1391 ساعت: 15:27
چکیده : اگه شماره (دختریاپسر)میخوای بیا زود تا دیرنشده... با عنوان : دوستیابی بخوانید :
دوستیابی شیرازfont>

...
نویسنده : مرتضی بامری بازدید : 72 تاريخ : جمعه 3 آذر 1391 ساعت: 17:04
چکیده : اگه شماره (دختریاپسر)میخوای بیا زود تا دیرنشده... با عنوان : دوستیابی بخوانید :
دوستیابی اصفهان
font>

...
نویسنده : مرتضی بامری بازدید : 149 تاريخ : جمعه 3 آذر 1391 ساعت: 17:04
چکیده : اگه شماره (دختریاپسر)میخوای بیا زود تا دیرنشده... با عنوان : دوستیابی بخوانید :
دوستیابی مشهدdiv>

...
نویسنده : مرتضی بامری بازدید : 63 تاريخ : جمعه 3 آذر 1391 ساعت: 17:04
چکیده : اگه شماره (دختریاپسر)میخوای بیا زود تا دیرنشده... با عنوان : دوستیابی بخوانید :
دوستیابی تبریز
...
نویسنده : مرتضی بامری بازدید : 62 تاريخ : جمعه 3 آذر 1391 ساعت: 17:04
چکیده : اگه شماره (دختریاپسر)میخوای بیا زود تا دیرنشده... با عنوان : دوستیابی بخوانید :
دوستیابی تهران

...
نویسنده : مرتضی بامری بازدید : 69 تاريخ : جمعه 3 آذر 1391 ساعت: 17:04
چکیده : اگه شماره (دختریاپسر)میخوای بیا زود تا دیرنشده... با عنوان : توجه توجه بخوانید :
یه خواهشی داشتم از همتون اینکه به جای دیگرون نظر ندین
...
نویسنده : مرتضی بامری بازدید : 56 تاريخ : جمعه 3 آذر 1391 ساعت: 17:04
چکیده : اگه شماره (دختریاپسر)میخوای بیا زود تا دیرنشده... با عنوان : ... بخوانید :
اونای که میخواند دوست پیدا کنند اینجا کامنت بدن
...
نویسنده : مرتضی بامری بازدید : 45 تاريخ : جمعه 3 آذر 1391 ساعت: 17:04
چکیده : اگه شماره (دختریاپسر)میخوای بیا زود تا دیرنشده... با عنوان : کل کل بخوانید :
اونای که میخوان کلکل کنند اینجا نظر بدن
...
نویسنده : مرتضی بامری بازدید : 51 تاريخ : جمعه 3 آذر 1391 ساعت: 17:04
چکیده : اگه شماره (دختریاپسر)میخوای بیا زود تا دیرنشده... با عنوان : دروغ ممنوع...... بخوانید :
ترجیح میدهم حقیقت آزارم دهد 

                                           تا اینکه یک دروغ آرامم کند

                                 

...
نویسنده : مرتضی بامری بازدید : 48 تاريخ : جمعه 3 آذر 1391 ساعت: 17:04